ஆண்களை நிர்வாணதை ரசிக்கும யமுனா

இது என் விட்டிற்கு பக்கத்து விடடு யமுனா பற்றிய கதை. யமுனா அழகா இருப்பா..நல்ல கட்டை உடம்பு..அவளின் முகம்,காய ,குண்டி முன்றையும் நினைத்து நினைத்து நான் கை முட்டி அடிப்பேன்.நான் மாடியில் தான் கை முட்டி அடிப்பேன். என் வீட்டு மாடியை அவள் வீட்டிலிருந்து ஒரே ஒரு கோணத்திலிருந்து முழுவதுமாக பார்க்க முடியும் என்பது எனக்கு தெரியாது. வழக்கம் போல் நான் கை முட்டி அடிக்க அன்று மாடிக்கு சென்றேன். எப்பொழுதும் நான் அம்மண குண்டியாக தான் … Continue reading ஆண்களை நிர்வாணதை ரசிக்கும யமுனா