Homecoming

Flight in two hours. See you, babe. Binasa kong muli ang chat na galing kay Tristan. Bago ang message na ‘yon ay ang picture ng tigas na tigas niyang tite. Naramdaman ko na namang namasa ang hiwa ko. Halos hindi ako nakatulog buong gabi dahil sa mga kamunduhang naisip. Bumangon na ‘ko para makapag-ayos. Ngayon … Continue reading Homecoming