ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੀਆ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 3

ਹੇੱਲੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਵਿਲ ਆ ਮੈ ਅਜ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ “ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੀਆ ਮਜਬੂਰੀਆਂ” ਦਾ ਭਾਗ 3 ਲੈਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੋਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆ ਸਨ … Continue reading ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੀਆ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 3