ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ Part 6

ਪੰਮੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜਾ ਖੁਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਾਮਣੇ ਖੜਾ ਦੇਖ ਥੋੜੀ ਗੱਬਰਾ ਗਈ ਸੀ.. ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਰੇ ਚ ਆਕੇ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦਾ ਹੈ.. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਸਬ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ… ਪੰਮੀ ਪੰਮੀ : ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ.. ਅਸੀਂ ਤਾ ਸੁਣ ਚੱਲੀਆਂ … Continue reading ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ Part 6

ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ Part 5

ਪੰਮੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀ! ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਚ ਦੁੱਧ ਲੈਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਸੀ.. ਤੇ ਫਿਰ ਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਪਾ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ… ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪਾ ਵਾਲੀ ਪਲਾਟ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਦੀ ਹੈ… ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਲਗ ਜਾਦੀ ਹੈ… ਤੇ ਬੋਲੀ.. ਪੰਮੀ : ਬਾਪੂ ਜੀ ਉੱਠ ਜਾਉ ਸਵਾਰਾ … Continue reading ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ Part 5

ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ Part 4

ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਤਕ… ਪੰਮੀ ਤੋਂ ਚੂਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲਾ ਬਣ ਬਾਪੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ… ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਕਰ ਪੰਮੀ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ.. ਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕੀ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ.. ਰੋਸਾਈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਾਫਈ ਕਰਕੇ… ਨਵਾਂ … Continue reading ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ Part 4